Triết lý doanh nghiệp

chất lượngQUALITY nhiệm vụRESPONSIBILITY dịch vụSERVICE

Tại MINCHUEN, chúng tôi luôn làm việc với triết lý của công ty là Chất lượng, Trách nhiệm, Dịch vụ và luôn cố gắng cung cấp cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất. Tuân thủ thiết kế và sản xuất của Đài Loan là nền tảng để thiết lập các cơ sở đại lý tại các quốc gia trên thế giới, cũng như để phục vụ khách hàng với thái độ khiêm tốn, quảng bá sản phẩm Đài Loan cho thị trường quốc tế và từ đó tiến xa hơn thế nữa。
MINCHUEN cam kết tận tâm đáp ứng nhu cầu của từng khách hàng. Mỗi bộ phận chịu trách nhiệm không chỉ cho các công việc riêng của họ mà còn cho tất cả các sản phẩm của khách hàng, bao gồm: giao hàng đúng giờ và nhanh chóng. Dịch vụ hậu mãi hài lòng khách hàng cũng là nguyên tắc thiết yếu mà MINCHUEN luôn tuân theo, lấy khách hàng làm trung tâm。
Ngoài ra, MINCHUEN còn nỗ lực thực hiện chính sách bền vững môi trường bằng cách thiết lập hệ thống môi trường hiệu quả và luôn cải thiện các hoạt động ngăn ngừa ô nhiễm. Chúng tôi không chỉ tuân thủ luật pháp và quy định bảo vệ môi trường, mà còn tích cực tuân thủ chính sách của Chính phủ góp phần bảo vệ môi trường. Vì lợi ích của tương lai, MCN cũng đang hướng đến sản xuất xanh và phát triển các sản phẩm xanh nhằm đảm bảo các mục tiêu quản lý môi trường và hoạt động kinh doanh bền vững。

TOP